A.L.V. S.V.Vasse

Donderdagavond  28 september houdt de Sport Vereniging Vasse om 20.30 uur haar algemene ledenvergadering in het clubgebouw. De seniorentrainingen beginnen op die avond om 19.00 uur. Naast de gebruikelijke agendapunten staat er ook een bestuursverkiezing op de agenda. Laurens Bolscher, Leo Sanderink, Johan Rikmanspoel en Lidy Schuurman zijn statutair aftredend en herkiesbaar. Zoals gebruikelijk kunnen de leden kandidaten stellen. Opgave dient schriftelijk aan het bestuur te geschieden voor de aanvang van de vergadering. Kandidaten moeten volgens de statuten door ten minste vijf leden worden gesteund. Tevens wordt een aantal  jubilarissen tijdens deze bijeenkomst gehuldigd en wordt de stand van zaken betreffende een aan te leggen kunstgras veld belicht.