Algemene Ledenvergadering 27 september

Hallo allen,

Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor het bijwonen van de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SV Vasse. In de bijlage vinden
jullie de uitnodiging.

Aanvang is op donderdag 27 september om 20:30 in het clubgebouw.

Met vriendelijke groet,

Martijn Weusthof
Secretaris S.V. Vasse

Bijlage: Agenda ALV SV Vasse 27-09-2018