JANTJE BETON 2019

Maandagavond 25 februari kunnen de collectanten van alle seniorenteams van de afdeling handbal en voetbal tussen 17.30 en 18.30 uur de collectebussen in de bestuurskamer in ontvangst nemen. Vanaf dat moment t/m zaterdag 9 maart kan er gecollecteerd worden. Vorig jaar bracht de collecte circa 400 Euro op voor nieuwe speeltoestellen voor de jeugd op sportpark ’t Lankamp.

Collectebussen Jantje Beton ophalen

Maandagavond 5 maart kunnen de collectanten van de seniorenteams van de afdeling handbal en voetbal                                  tussen 17.00 en 18.00 uur                       de bussen, lijsten , etc.  ophalen in de bestuurskamer.

In Memoriam Harrie Kempers

Harrie heeft jarenlang in het eerste elftal gespeeld , is leider geweest van ons vlaggenschip en was een zeer enthousiast  jeugdleider.

Hij offerde vele jaren een week van de bouwvakvakantie op om mee op kamp te gaan , waar hij een brok gezelligheid inbracht en waar hij zich na de warme maaltijd altijd bezighield met het wassen van de vetste pannen in het soprijke afwaswater.

Van 1971 t/m 1996 had hij zitting in het hoofdbestuur en hield zich voornamelijk bezig met bouwwerkzaamheden op sportpark ’t Lankamp.

De laatste jaren was hij lid van de vut ploeg , waar hij met heel veel plezier naar toeging.

Hij was een fervent supporter van alle seniorenelftallen en van jeugdteams ,waarin neven of nichten van hem uitkwamen.

Een supporter met een blauwwit hart die op zijn eigen manier zijn mening niet onder stoelen of banken stak , maar die duidelijk ventileerde richting spelers en/of arbitrage.

.Op bijgaande foto is hij aanwezig bij de officiële opening van de toegangspoort tot ’t Lankamp in 2013.

Harrie  als erelid van onze vereniging , bedankt voor je inzet. Wij wensen zijn naaste familie veel sterkte toe na dit toch wel plotselinge overlijden.

Namens bestuur S.V. Vasse,

Jan Veldhuis

Zalig Nieuwjaar

Het bestuur van de S.V. Vasse wenst alle sponsoren , vrijwilligers, supporters  en leden een goede jaarwisseling toe en een sportief en respectvol …

BTW-vrijstelling gaat door

De aangekondigde btw-vrijstelling op sport gaat door. Vrijdag 3 november jl. is dat officieel bekend gemaakt met de publicatie van de startnota van het kabinet.