Afgelastingen

17-12-2017      Wedstrijd:   Vasse 2 – Stevo 4:       Afgelast

                                                             Vasse 1 – Almelo 1:      Afgelast

SCHEIDS: BEDANKT !!!!!

In de week van 7 tot en met 15 oktober vond de “Week van de Scheidsrechter” plaats. Een sportbreed initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor de scheidsrechter  centraal staat. Ook wij hebben de scheidsrechters bedankt d.m.v. het overhandigen van een boeket bloemen.