Bestuur

Hoofdbestuur
Bjorn Egberts – voorzitter
Frank Voshaar – vice-voorzitter

Luci Kamphuis-Ikink – secretaris
Stephan Groothuis – penningmeester
Laurens Bolscher – bestuurslid algemene zaken

Handbalbestuur
Pascal Pouwel – technische commissie
Henk Velthuis – sponsoring
Esther Hofste – secretariaat
Loes Diepenmaat – communicatie
Mirjam Kempers – activiteitencommissie

VMC Jeugdbestuur
Martin Hemmer – wedstrijdsecretaris
Rik Paalhaar – financiën
Stef Boerrigter – notulist
Tom Hilberink – TJC