Bestuur

Hoofdbestuur
Jan Veldhuis – voorzitter 
Martijn Weusthof – secretaris 
Lidy Schuurman – notuliste
Stephan Groothuis – financiën/sponsoring 
Laurens Bolscher – activiteiten
Karin Nijhuis – handbal
Martin Hemmer – jeugd (VMC)
René Nijhuis – accommodatie
Johan Rikmanspoel – kantine/inkoop
Leo Sanderink – accommodatie/consul
Luci Kamphuis – bestuurslid

Handbalbestuur
Karin Nijhuis
Evelyn Nijhuis
Esther Hofste
Loes Diepenmaat

VMC Jeugdbestuur
Martin Hemmer – wedstrijdsecretaris
Rik Paalhaar – financiën
Stef Boerrigter – notulist

Tom Hilberink – TJC