Ereleden

Ereleden van de Vereniging
Ben Hansté

Harrie Kempers
Johan Masselink
Gerard Pijnappel
Harry Tijink
Bernard Weersink
Henk Rikhof
Margot Diepenmaat
Gerard Braakhuis