Jan Veldhuis neemt afscheid als voorzitter SV Vasse

Afgelopen donderdag vond onder grote belangstelling de jaarvergadering plaats in de kantine van de SV Vasse. De vergadering werd door de diverse gebruikelijke agendapunten geleid, zoals de diverse verslagen, door scheidend voorzitter Jan Veldhuis. Ook werden er vele jubilarissen gehuldigd, maar de avond stond eigenlijk in het teken van het afscheid van Jan Veldhuis als voorzitter van zijn “Verein”.

Door vicevoorzitter Martin Hemmer werd het woord van Jan Veldhuis overgenomen bij het agendapunt bestuursverkiezing .Hij gaf met behulp van een aantal getoonde foto’s aan hoe Jan vele functies binnen de vereniging heeft vervult, van jeugdleider- en trainer tot kantinemedewerker, chauffeur op het VMC busje, speler van een herenhandbalteam, elftalleider, vlagger bij het 1e elftal, jeugdbestuurslid, (wedstrijd)secretaris en tenslotte de laatste periode als voorzitter.

De vergadering ging unaniem akkoord met de voorgestelde benoeming tot erelid van SV Vasse, waarna hij bij monde van KNVB ambassadeur Ate Brunnekreef tot lid van verdienste van de KNVB werd uitgeroepen. Zichtbaar ontroerd en onder luid applaus van een bomvol clubgebouw nam Jan samen met zijn steun en toeverlaat Anny de oorkonde, bijbehorend speldje, een paar bossen bloemen en een prachtig blauwwit geschenk in ontvangst. Jan gaf daarna in zijn dankwoord wel aan nog zeker diverse functies en activiteiten voor de vereniging te blijven doen en dat de SV Vasse nog niet van hem af was.

Hierna werd de vergadering voorgezet met een duidelijke uiteenzetting hoe het nu verder zou kunnen gaan met de SV Vasse. Een aantal leden is de afgelopen periode al druk bezig geweest om een nieuwe verenigingsstructuur voor te bereiden, met als doel een compacter bestuur en daaronder diverse commissies en werkgroepen, waarbij vooral een beroep zal worden gedaan op de jongere jeugdleden. De komende periode zal de geformeerde voorbereidingscommissie hier verder mee gaan en één en ander verder uitwerken. Na nog enkele bestuurs-mededelingen te hebben gedaan werd vergadering afgesloten en werd er nog gezellig “navergaderd”.