Sponsoring

Als vereniging zijn wij constant op zoek naar zoveel mogelijk bronnen van inkomsten voor onze club.
Met als doel om uiteindelijk de club levens vatbaar te houden en de contributie voor iedereen zo aanvaardbaar mogelijk te houden.
Mede ook doordat de overheid de subsidiekraan steeds meer “dicht draait”, zijn wij steeds op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten.
Belangrijke bronnen zijn: onze sponsoren, de inbreng van vele vrijwilligers en de zelfwerkzaamheid bij eventuele veranderingen aan het complex.
En natuurlijk de diverse acties het gehele jaar door via en met onze leden.

Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden tot sponsoring bij de SV Vasse.
Mocht u besluiten ons op welke wijze te willen steunen dan zijn wij u bij voorbaat hier al zeer erkentelijk voor.
Voor eventuele vragen of informatie kunt u altijd terecht bij één van de leden van het bestuur of de ACV (activiteiten commissie) van de S.V. Vasse.

Diverse Sponsormogelijkheden SV VASSE > kosten per jaar.
* Reclamebord (ca. 3 meter bij 65 cm):
Subsponsor, 2e ring tussen de dug-outs € 340,00
Ballenvanger, achter de goal € 181,50
Boarding om hoofdveld € 75,00
In alle gevallen: eenmalige bijdrage voor het maken van het bord € 100,00
contractduur 5 jaar

*Balsponsoring (vermelding tijdens wedstrijd SV Vasse 1) Bord in de kantine (A4-formaat) € 55,00
*Club van 50, vermelding op bord in de kantine en op de web site € 50,00
*Shirt sponsoring is ook mogelijk bij de VMC jeugd afdeling,
de prijs/kosten is afhankelijk welk team beschikbaar is, indien interesse geven we u hier graag informatie over via onze penningmeester of VMC bestuur.
Natuurlijk is ook een combinatie van bovenstaande opties mogelijk.

Verder wordt er voor de sponsoren van de SV Vasse om de 2 a 3 Jaar
een zogenaamde SV Vasse Clubavond georganiseerd waar in een gezellige ontspannen sfeer een interessante voetbalavond gehouden wordt met een spreker of instantie in ons club gebouw.

Hopende op een positieve reactie,
en met een sportieve groet:

Bestuur SV Vasse.